จัดทำนิติกรรมสัญญา

คุณสมบัติสินค้า:

รับจัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ให้บริการเกี่ยวกับด้านนิติกรรมสัญญาต่างๆ ทั้งจัดทำและตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาการทำสัญญาที่ถูกต้อง มีผลบังคับได้ และไม่ถูกเอาเปรียบ

Share

1.สัญญากู้ยืม

2.สัญญาค้ำประกัน

3.สัญญาซื้อขาย

4.สัญญาขายฝาก

5.สัญญาจำนอง

6.สัญญาจำนำ

7.สัญญาเช่าทรัพย์

8.สัญญาเช่าซื้อ

9.สัญญาจ้างแรงงาน

10.สัญญาจ้างทำของ

11.สัญญาหุ้นส่วน

12.สัญญาผู้แทนจำหน่าย

13.สัญญาแฟรนไชส์

14.สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

15.สัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้า

16.สัญญานายหน้า

17.หนังสือมอบอำนาจ

18.หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรส

19.พินัยกรรม

Powered by MakeWebEasy.com