จัดทำนิติกรรมสัญญา

คุณสมบัติสินค้า:

รับจัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ให้บริการเกี่ยวกับด้านนิติกรรมสัญญาต่างๆ ทั้งจัดทำและตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาการทำสัญญาที่ถูกต้อง มีผลบังคับได้ และไม่ถูกเอาเปรียบ

Share

Share

1.สัญญากู้ยืม

2.สัญญาค้ำประกัน

3.สัญญาซื้อขาย

4.สัญญาขายฝาก

5.สัญญาจำนอง

6.สัญญาจำนำ

7.สัญญาเช่าทรัพย์

8.สัญญาเช่าซื้อ

9.สัญญาจ้างแรงงาน

10.สัญญาจ้างทำของ

11.สัญญาหุ้นส่วน

12.สัญญาผู้แทนจำหน่าย

13.สัญญาแฟรนไชส์

14.สัญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

15.สัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้า

16.สัญญานายหน้า

17.หนังสือมอบอำนาจ

18.หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรส

19.พินัยกรรม

Powered by MakeWebEasy.com