สำนักงานอภินันท์ทนายความ
 
รับว่าความต่อสู้คดีทั่วราชอาณาจักร ด้วยสำนักงานทนายความมาตรฐาน และทีมทนายความมืออาชีพ
 
ทนายอภินันท์ อากาศวิภาต
 
ยินดีให้คำปรึกษาทางกฎหมาย
 
Tel     : 081-8491969
 
Office : 02-9959731 

Line   : apinanlawyer
 
Email : apinanlawyer@gmail.com
 
ทุก(ข์)ปัญหามีทางออกเสมอ
 
Every problem has the way out
 
 
บริการด้านคดีความ 
 
คดีแพ่ง รับว่าความหรือต่อสู้คดี ทุกประเภท
 
คดีอาญา รับว่าความหรือแก้ข้อกล่าวหา ทุกฐานความผิด
 
คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู

คดีมรดก ฟ้องแบ่งมรดก จัดการมรดก พินัยกรรม

คดียาเสพติด มีไว้ครอบครอง จำหน่าย หรือเสพ

คคีเช็ค เช็คเด้ง ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค

คดีที่ดิน ฟ้องขับไล่ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

คดีผู้บริโภค บัตรเครดิต เช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อ 

อุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ ฎีกา คดีแพ่ง คดีอาญา 
image
สำนักงานอภินันท์ทนายความ  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ จากสภาทนายความ
image
หนังสือรับรองสำนักงาน เลขที่ 8037/2556
image
ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ เลขที่ 6901/2558
image
ผู้ประกอบการทวงถามหนี้ เลขที่ 336/2559

บริการของเรา

คดีอาญา

รับฟ้องและแก้ข้อหาในคดีอาญาทุกฐานความผิด รับทราบข้อกล่าวหาในชั้นตำรวจ ประกันตัว เป็นต้น

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

คดีแพ่ง

คดีที่ฟ้องเพื่อเรียกเงินระหว่างกัน เป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของบุคคล 2 ฝ่าย ที่มีการทำผิดสัญญาหรือโต้แย้งสิทธิกัน เป็นเรื่องที่ผู้ได้รับการโต้แย้งสิทธิ จะฟ้องร้องอีกฝ่ายที่ทำการโต้แย้งสิทธิ หรือทำผิดสัญญา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

คดีมรดก

คดีฟ้องแบ่งมรดก รับมรดกแทนที่ คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก พินัยกรรม คดีพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

คดีที่ดิน

คดีฟ้องขับไล่ ครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็น ภาระจำยอม คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

$0 $0
 

 

image
 
    

 
ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร  
Notarial Services Attorney
 
รับรองเอกสาร เพื่อใช้ต่างประเทศ
รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล
รับรองคำแปล แปลเอกสาร
รับรองบุคคล รับรองข้อเท็จจริง
รับรองคำให้การ รับรองคำสาบาน

บทความกฎหมาย

  
มีปัญหาปรึกษาทนายอภินันท์
Powered by MakeWebEasy.com