เกี่ยวกับเรา

             สำนักงานอภินันท์ทนายความ เป็นสำนักงานกฎหมายและทนายความชั้นหนึ่ง ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการงานด้านกฎหมายทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงค์ให้คำปรึกษาในทางกฎหมาย การปรึกษาคดีความ รวมทั้งรับว่าความทั่วราชอาณาจักร ให้แก่นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป  
             ทางสำนักงานฯ มีทีมทนายความมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขากฎหมายเฉพาะด้าน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ เพื่อความพึงพอใจในบริการ
             ทั้งนี้ ด้วยตระหนักต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในวิชาชีพทนายความอย่างสูงสุด ภายใต้ขอบเขตอำนาจ ของสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย สำนักงานอภินันท์ทนายความ จะทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างรอบคอบและรัดกุม ให้สมกับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจสำนักงานฯ เรา


ทีมงานทนายความประจำสำนักงาน

นายอภินันท์  อากาศวิภาต 
ร.ต.ต.สุชิน  อากาศวิภาต
นางสาวพนัตดา  อากาศวิภาต
นางสาวนราวดี  หรรษาพันธุ์
นายพิษณุ  พุ่มเกษม

 

ติดต่อทนายอภินันท์ อากาศวิภาต

081-8491969

Powered by MakeWebEasy.com