หนังสือรับรอง

สำนักงานอภินันท์ทนายความ

 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความ

โดยมีนายอภินันท์ อากาศวิภาต เป็นหัวหน้าสำนักงาน

ตามประกาศของนายทะเบียนสภาทนายความ

ฉบับที่ 2/2546 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มกราคม 2556


     

Powered by MakeWebEasy.com